Posebni sporazumi

IKB Umag, u suradnji sa EU, HBOR-om, ministarstvima RH i jedinicama regionalne i lokalne uprave nudi brojne kreditne linije posebne namjene i pod posebnim uvjetima.