Kratkoročni

 Kratkoročni krediti poduzetnicima

Korisnici kredita:

A) Trgovačka društva

B) Jedinice lokalne samouprave

C) Pojedinci koji posluju u skladu s Zakonom o obrtu

Pravna sposobnost:

A) uredan izvadak iz sudskog registra, statističko razvrstavanje trgovačkog društva sa šifrom djelatnosti, važeći potpisni karton

B) Statut odluke predstavničkog tijela, statističko razvrstavanje trgovačkog društva sa šifrom djelatnosti, važeći potpisni karton

C) Obrtnica

Kreditna sposobnost:

statistička izvješća o poslovanju tražitelja i BON 2, rješenje o razrezu poreza na dohodak

Osiguranje uredne otplate kredita:

mjenično jamstvo, bianco zadužnica, zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva nekretnina/pokretnina, polica osiguranja vinkulirana u korist Banke

Iznos kredita:

utvrđuje se prema kreditnoj sposobnosti, bonitetom tražitelja kredita i vrsti osiguranja kredita

Način otplate:

jednokratno ili u mjesečnim ratama

Način isplate:

doznakom na žiro-račun korisnika i temeljem podnesene dokumentacije

Namjena kredita:

a) za obrtna sredstva

b) za obrtna sredstva uz založeni depozit

c) revolving krediti za financiranje povremenih potreba za obrtnim sredstvima

d) za plaćanje uvoza

e) za financiranje izvoza

f) okvirni krediti po poslovnom računu

Kamatna stopa:

ovisno o bonitetu klijenta

Rok vraćanja kredita:

do 12 mjeseci

Kamatna stopa određuje se ovisno o bonitetu klijenta.

Informacije na telefon: 702 361, 702 362 Odjel za rad s poslovnim subjektima i krediti stanovništvu ili putem e-maila krediti@ikb.hr