Usluga prebacivanja računa u IKB

Prijelaz

Uslugom prebacivanja računa jednim dolaskom u poslovnicu Banke prebacujete postojeći račun i usluge u IKB.

Prebacivanje računa u IKB sada je jednostavno:

-          Potreban je samo jedan dolazak u poslovnicu IKB
-          Usluga prebacivanja računa se ne naplaćuje
-          Ovom uslugom možete prebaciti svoj žiro ili tekući račun iz druge banke
-          Možete prebaciti i usluge vezane uz račun:

  • Prijenos cijelog ili dijela pozitivnog stanja računa za plaćanje na novi račun otvoren u IKB-u
  • Zatvaranje računa za plaćanje koji imate u drugoj banci
  • Osobna primanja (ponavljajući dolazni kreditni transferi)
  • Trajni nalozi
  • Izravna terećenja

-          Potpisujete Punomoć potrošača za uslugu prebacivanja, a potrebni su Vam  slijedeći dokumenti i podaci:

  • Važeći identifikacijski dokument
  • OIB
  • IBAN računa koji prebacujete iz druge banke
  • Podatke o uslugama koje prebacujete