Trajni nalog i izravna terećenja

Ug Izravno Trecenje

Trajni nalog je platna usluga na temelju ugovora između Banke i vlasnika transakcijskog računa kojim vlasnik transakcijskog računa daje Banci nalog za izvršenje nacionalnih platnih transakcija  u domaćoj valuti u iznosu i pod uvjetima utvrđenim tim ugovorom.

Ugovaranje trajnog naloga vrši se u poslovnici Banke i mogu ga ugovoriti svi klijenti koji imaju otvoren transakcijski račun za fizičke osobe (tekući račun, žiroračun ili račun za posebne namjene). 

Trajni nalog se izvršava na ugovoreni datum valute ukoliko postoji pokriće  u domaćoj valuti na računu za izvršenje naloga i naknade i ukoliko nema zakonskih zapreka za njegovo izvršenje (npr. blokada računa).

Izravno terećenje je platna usluga kojom se plaćanja vrše na temelju podataka koje Banci dostavlja primatelj plaćanja - pravna osoba s kojom Banka ima sklopljen ugovor kojim je regulirana provedba izravnih terećenja na osnovi suglasnosti korisnika dane primatelju plaćanja ili na osnovu ugovora vlasnika transakcijskog računa zaključenog s Bankom radi izvršenja izravnih terećenja.

Ova usluga omogućuje podmirivanje obveza vlasnika računa  u domaćoj valuti prema nacionalnom primatelju plaćanja neposrednim terećenjem računa na osnovi podataka (iznos i datum izvršenja plaćanja) dostavljenih Banci od strane primatelja plaćanja.