Računi

SalterTransakcijski računi (tekući, žiro, računi za posebne namjene) su multivalutni računi, što znači da vlasnik računa raspolaže s jednim računom, bez obzira da li se radi o domaćoj ili stranim valutama. S otvaranjem transakcijskog računa omogućava se učinkovitije, jednostavnije i preglednije poslovanje.