Naknade

U prilogu se nalaze izvodi iz tarife naknada za vršenja bankarskih usluga (u PDF-u)