Zaštita osobnih podataka

Gdpr

U Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine u primjeni je Opća uredba o zaštiti podataka (tzv. "GDPR") koju su donijeli Europski parlament i Vijeće Europske unije, a kojom se detaljno uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Radi usklađenja s Uredbom, Banka je usvojila Politiku zaštite osobnih podataka kojom su pobliže opisana pravila postupanja s osobnim podacima, obveze i prava Banke vezano uz prikupljanje i obradu osobnih podataka klijenata i drugih fizičkih osoba u poslovanju Banke, te prava i obveze osoba čiji se osobni podaci obrađuju. Banka je također imenovala i službenika za zaštitu osobnih podataka čija je osnovna zadaća svakodnevno voditi brigu o tome da se Vaši osobni podaci zakonito obrađuju te da se standardi zaštite privatnosti i sigurnosti osobnih podataka u Banci dosljedno poštuju i kontinuirano unaprjeđuju.

Banka prikuplja i obrađuje osobne podatke fizičkih osoba u cilju uspostavljanja poslovnog odnosa i ugovaranja usluga te izvršenja preuzetih ugovornih obveza prema klijentima, radi unaprjeđenja vlastitih poslovnih procesa te radi ispunjenja svojih zakonskih obveza. Opseg podataka koji su Banci za navedene svrhe potrebni ovisi o vrsti usluge koju želite koristiti. Pritom Banka jamči da prikupljene osobne podatke čuva u sigurnom okruženju s ograničenim i kontroliranim pristupom te da ih koristi isključivo u svrhe za koju su podaci prikupljeni. Podaci o klijentima predstavljaju bankovnu tajnu te ih Banka može otkriti trećim osobama samo u slučajevima koji su propisani zakonom.

O unaprijeđenim pravilima postupanja s osobnim podacima te o Vašim pravima i obvezama u pogledu zaštite podataka detaljnije se možete informirati uvidom u Politiku zaštite osobnih podataka koja je dostupna na www.ikb.hr te u poslovnicama Banke. Dodatno, za zaštitu Vaših prava možete se pismeno obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka na zastita.osobnih.podataka@ikb.hr ili na adresu Ernesta Miloša 1, 52470 Umag, koji će Vam tražene informacije dostaviti u roku od 30 dana.

Dosljednu primjenu ovih unaprijeđenih pravila zaštite Vaših podataka vidimo kao priliku za daljnje jačanje međusobnog povjerenja i razvoj suradnje. Stoga nam se za sva pitanja slobodno obratite.