Otvorena štednja

Otvorena

Otvorena novčana štednja omogućuje višekratne uplate i time povećanje oročenog novčanog pologa, a može se ugovoriti s jednokratnim rokom oročenja ili s automatskim obnavljanjem oročenja na dan dospijeća po uvjetima (kamatom) važećim na dan obnove za istu vrstu oročenja.

- jednokratni rok oročenja – glavnica se nakon pripisa obračunate kamate  na dan dospijeća isplaćuje na račun za prijenos (transakcijski račun ili štednja po viđenju), 

- automatsko obnavljanje glavnice oročenja uz pripis kamate – oročenje se  obnavlja na isti rok po uvjetima (kamatom) važećim na dan obnove za tu vrstu oročenja, osim kada propisi nalažu drugačije postupanje. Obračunata kamata pripisuje se glavnici te zajedno čine novi iznos glavnice novčanog pologa. 

Na otvorenu štednju obračunava se kamata prema Listi kamatnih stopa.

Za detaljne informacije obratite se najbližoj poslovnici Banke.