Psić Šoldić - otvorena dječja štednja

Psic Soldic Za SlajderPsić Šoldić otvorena dječja štednja namijenjena je našim mladim klijentima do 16. godina starosti.
Kao i standardna otvorena štednja omogućuje višestruke uplate i time povećanje oročenog novčanog pologa. 

Otvorena dječja štednja može se ugovoriti s jednokratnim rokom oročenja ili s automatskim obnavljanjem oročenja na dan dospijeća po uvjetima (kamatom) važećim na dan obnove za istu vrstu oročenja: 

- jednokratni rok oročenja – glavnica se nakon pripisa obračunate kamate na dan dospijeća isplaćuje na račun za prijenos (transakcijski račun ili štednja po viđenju),

- automatsko obnavljanje glavnice oročenja uz pripis kamate – oročenje se obnavlja na isti rok po uvjetima (kamatom) važećim na dan obnove za tu vrstu oročenja, osim kada propisi nalažu drugačije postupanje i u slučaju isteka roka oročenja po nastupu 16. rođendana klijenta. Obračunata kamata pripisuje se glavnici te zajedno čine novi iznos glavnice novčanog pologa.

U slučaju kada je ugovoreno automatsko obnavljanje glavnice oročenja uz pripis kamate, istekom roka oročenja koji nastupi na datum 16. rođendana klijenta ili kasnije, Banka Ugovor o oročenju Otvorene dječje štednje ne obnavlja, već novčana sredstva oročenog novčanog pologa, glavnicu i dospjelu kamatu, prenosi Klijentu na Račun za prijenos pod uvjetima i na način utvrđen pojedinačnim Ugovorom o oročenju sklopljenim između Klijenta i Banke i internim aktima Banke. 

Na otvorenu štednju obračunava se kamata prema Listi kamatnih stopa.

Za detaljne informacije obratite se najbližoj poslovnici Banke.