Oročena štednja

Orocena

Oročeni novčani polog s fiksnom kamatnom stopom može se ugovoriti s jednokratnim rokom oročenja ili sa automatskim obnavljanjem oročenja na dan dospijeća po uvjetima (kamatom) važećim na dan obnove za istu vrstu oročenja: 


- jednokratni rok oročenja – glavnica i obračunata kamata se na dan dospijeća isplaćuju na račun za prijenos (transakcijski račun ili štednja po viđenju), 
- automatsko obnavljanje glavnice oročenja uz pripis kamate – oročenje se  se obnavlja na isti rok po uvjetima (kamatom) važećim na dan obnove za tu vrstu oročenja, osim kada propisi nalažu drugačije postupanje. Obračunata kamata pripisuje se glavnici te zajedno čine novi iznos glavnice novčanog pologa, 
- automatsko obnavljanje glavnice uz isplatu kamate – Banka obnavlja oročenje na isti rok po uvjetima (kamatom) važećim na dan obnove za tu vrstu oročenja, osim kada propisi nalažu drugačije postupanje. Obračunata kamata isplaćuje se na račun za prijenos. 

Raspolaganje oročenim novčanim pologom prije isteka oročenja moguće je i prije isteka roka oročenja na pisani zahtjev vlasnika ili punomoćnika, uz suglasnost Banke. U slučaju prijevremenog raskida oročenja na oročeni novčani polog obračunava se kamata sukladno   Općim uvjetima poslovanja s novčanim polozima (depozitno poslovanje) fizičkih osoba - potrošača. 

Kamatna stopa na oročene štedne uloge u domaćoj i stranoj valuti obračunava se prema Listi kamatnih stopa.

Za detaljne informacije obratite se najbližoj poslovnici Banke.