Dnevno noćni trezor

Poštovani klijenti, koristite prednosti usluge dnevno – noćnog trezora jer: 
  
· uslugu možete koristiti 24 sata dnevno, bez čekanja u redu na šalterima Banke, 
· za pologe do 12:00 sati odobrenje računa isti dan, 
· korištenje usluge se NE naplaćuje (plaća se samo cijena vrećice i naknada za gotovinsku uplatu). 
  
1. Što je potrebno za korištenje usluge? 
  
- otvoren poslovni račun u Istarskoj kreditnoj banci Umag d.d. 
- potpisan “Ugovor o upotrebi dnevno – noćnog trezora” s Bankom 
- ispunjen obrazac “Punomoć” u kojem ćete navesti opunomoćene osobe za rukovanje dnevno – noćnim trezorom i za rješavanje reklamacija u vezi s pologom 
- usluga se ugovara u poslovnicama Banke koje imaju dnevno – noćni trezor 
  
2. Način korištenja usluge 
  
- na šalterima Istarske kreditne banke Umag d.d. zatražite sigurnosne vrećice koje su označene serijskim brojevima 
- gotovinu, čekove i naloge potrebno je složiti po veličini (apoenima) te pripremiti specifikaciju za iste 
- ispunite HUB obrazac, obavezno navedite iznos pologa i broj poslovnog računa kojeg Banka mora odobriti 
- na sigurnosnu vrećicu kemijskom olovkom upišite tražene podatke: naziv polagača, datum pologa i broj pologa 
- složene gotovinu, čekove i naloge stavite u vrećicu i zaljepite sigurnosnu traku 
- otrgnite prvi kontrolni kupon i sačuvajte ga 
  
Uslugu dnevno – noćnog trezora možete ugovoriti i koristiti u sljedećim poslovnicama: 
  
Sjedište Umag, Ernesta Miloša 1, tel. 052 702 300, fax 052 702 388 
Poslovnica Novigrad, Murvi 15, tel. 052 757 414, fax 052 757 145 
Podružnica Poreč (Obrtnički dom), Partizanska 5a, tel. 052 429 050, fax 052 451 453 
Poslovnica Vrsar, J.B.Tita 27, tel. 052 441 130, fax 052 442 074 
Poslovnica Rovinj, Stjepana Radića 9, tel. 052 845 070, fax 052 845 079 
Podružnica Pula, Jurja Žakna 4b, tel. 052 502 327, fax 052 215 973
Poslovnica Pula (robna kuća), Dalmatinova 3, tel. 052 215 977, fax 052 215 750 
Poslovnica Pazin, Trg slobode 2, tel. 052 624 557, fax 052 621 160 
Podružnica Rijeka, Janeza Trdine 6, tel. 051 213 360, fax 051 212 253 
Poslovnica Buzet , Trg Fontana 2, tel. 052 663 417, fax 052 663 393
Poslovnica Labin, Zelenice 10, tel. 052 881 051, fax 052 881 053
Poslovnica Buje, Trg J.B.Tita 1, tel. 052 772 271, fax 052 772 431