Pristup sustavu e-Građani vjerodajnicama IKB-a

E Gradjani

Svim klijentima, fizičkim osobama, korisnicima vjerodajnica mToken ili Token Istarske kreditne banke Umag d.d. omogućen je besplatan i siguran pristup javnim e-uslugama u sustavu e-Građani.

 

Sustav e–Građani  omogućuje brzu, sigurnu i jednostavnu komunikaciju između građana i javnog sektora.  

 

Prijavom u sustav e-Građani možete:

-      kreirati svoj Korisnički pretinac (KP) putem kojega ćete od brojnih tijela i institucija dobivati personalizirane e-poruke s različitim informacijama kao što su primjerice obavijest o isteku vaše osobne iskaznice, vozačke dozvole ili putovnice, isteku registracije vozila ili tehničkog pregleda plovila, blokadi/deblokadi računa, podsjetnik o narudžbi na zdravstveni pregled, obavijest o izostanku djeteta s nastave, dodjeljenom MBO-u za novorođeno dijete, obveznom cijepljenju kućnih ljubimaca, promjenama u sudskom predmetu i dr.

-      zatražiti elektroničke izvode iz matične knjige rođenih, vjenčanih ili knjige državljana

-      zatražiti elektroničke zapise uvjerenja o prebivalištu, boravištu te vlasništvu cestovnih vozila

-      izvršiti uvid u ocjene svog djeteta u školi

-      pregledati recepte koje ste realizirali u ljekarnama u zadnjih 6 mjeseci

-      naručiti Europsku karticu zdravstvenog osiguranja

-      zatražiti elektroničku radnu knjižicu

-      registrirati se kao potencijalni posloprimac

-      provjeriti uplaćene doprinose u drugi stup mirovinskog osiguranja

-      pribaviti potvrde od REGOS-a

-      provjeriti svoju poreznu knjigovodstvenu karticu, JOPPD, pregledati ukupne primitke, obračunate doprinose i poreze po pojedinim isplatiteljima

-      zatražiti elektronički izvadak vlasničkog lista, kopiju katastarskog plana, prijepis/izvod iz posjedovnog lista, izvadak iz Baze zemljišnih podataka

-      pregledati ukupne primitke, obračunate doprinose i poreze po pojedinim isplatiteljima

-      provjeriti svoje podatke u OIB sustavu

-      sudjelovati u procesima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

-      pribaviti uvjerenje iz kaznene evidencije

-      koristiti e-usluge za poslovne subjekte za koje ste ovlašteni korisnik

-      i dr.

Sustav e-Građani se kontinuirano nadopunjuje novim e-uslugama, kao i e-porukama za Korisnički pretinac.

IKB vjerodajnica je u sustavu NIAS ocijenjena sigurnosnom razinom Značajna, što korisnicima omogućava pristup najvećem broju e-usluga, za čiju je prijavu dovoljna Niska ili Značajna razina sigurnosti elektroničke identifikacije korisnika.

Kako se prijaviti u sustav e-Građani?

  1. Prijavite se na link https://gov.hr,
  2. U gornjem desnom kutu kliknite na „Prijavite se“,
  3. Na stranici za potvrdu autentifikacije odaberite opciju „Dozvoli“,
  4. S liste prihvatljivih vjerodajnica pod IKB Umag d.d. kliknite na „Prijava“ nakon čega će se automatski aktivirati forma za unos podataka za prijavu. Ukoliko se automatski ne otvori  prozor za prijavu, na sučelju za unos vjerodajnice kliknite na tekst „ovdje“,
  5. Koristeći se svojim mTokenom ili Tokenom unesite serijski broj tokena i jednokratnu zaporku (OTP),
  6. Spremni ste za korištenje usluga u sustavu e-Građani.