IKBSMS

Što je IKBSMS?

IKBSMS je usluga Istarske kreditne banke Umag d.d. namijenjena poslovnim subjektima i građanima koji u Banci imaju otvoren poslovni račun, tekući ili žiroračun građana. Usluga je dostupna putem svih mobilnih operatera. 

Što Vam omogućava usluga IKBSMS?

IKBSMS omogućava korisnicima da na zaslonu svog mobilnog telefona u obliku SMS poruke primaju informacije o stanju i priljevima na račun za koji je ugovorena usluga. Korisnik sam bira vrstu i dinamiku primanja poruka.

Koji su preduvjeti za korištenje usluge IKBSMS?

Korisnikom ove usluge možete postati ako:

     • imate otvoren poslovni račun, tekući ili žiroračun građana kod Istarske kreditne banke Umag d.d.
     • imate uredno poslovanje po računu za koji ugovarate uslugu
     • posjedujete mobilni uređaj i koristite usluge bilo kojeg mobilnog operatera 
     • ispunite i  potpišete obrazac za ugovaranje usluge IKBSMS i time prihvatite uvjete korištenja usluge

Koje su informacije obuhvaćene IKBSMS uslugom?

     • Zaprimanje poruka o stanju računa

              - jednom dnevno - svaki radni dan primate jednu poruku o stanju Vašeg računa u ugovoreno vrijeme 
              - jednom dnevno nakon obrade svih priljeva -  svaki radni dan primate jednu poruku o stanju Vašeg računa nakon obrade svih priljeva 
             - tri puta dnevno po završetku svakog ciklusa obrade - nakon svake obrade podataka u Banci na Vaš mobilni uređaj stići će poruka o stanju Vašeg računa

(Pod završetkom ciklusa obrade misli se na obradu naloga (priljeva) iz NKS-a.)

Napomena: za svaku od gore navedenih usluga moguće je odabrati opciju zaprimanja poruka:
                   - zaprimanje poruka bez obzira da li je došlo do promjene stanja po računu ili
                   - zaprimanje poruka samo u slučaju ako je došlo do promjene stanja po računu

     • Poruka o priljevima na račun iznad određenog iznosa

               - kad na Vaš račun stigne priljev koji je veći od iznosa kojeg sami odredite, na Vaš mobilni uređaj stići će SMS poruka o istom

Zašto postati korisnik usluge IKBSMS?

• ova usluga Vam omogućuje jednostavno primanje informacija i vlastitu kontrolu Vašeg računa uz uštedu na vremenu jer provjera stanja u poslovnici ili bankomatu postaje nepotrebna.

Kako postati korisnik usluge IKBSMS?

• dovoljno je javiti se u bilo koju podružnicu ili poslovnicu Banke, gdje će djelatnik na šalteru po predočenju Vaše osobne iskaznice i kartice ispuniti obrazac za ugovaranje usluge IKBSMS. Potpisivanjem obrasca za ugovaranje prihvaćate uvjete korištenja usluge koje imaju karakter ugovora.

Gdje možete ugovoriti uslugu IKBSMS?

Obrazac za ugovaranje usluge IKBSMS možete zatražiti i ispunjenog predati u jednoj od podružnica ili poslovnica Banke.

Kontakti

Sva pitanja vezana na uslugu IKBSMS možete 

• poslati na e-mail adresu callcentar@ikb.hr ili
• nazvati bilo koju podružnicu ili poslovnicu Banke