Investicijski fondovi

Investicijski Fondovi

Istarska kreditna banka Umag d.d. u ponudi ima UCITS fondove kojima upravlja InterCapital Asset Management d.o.o., najveće domaće nezavisno društvo za upravljanje imovinom. 
Suradnja s navedenim partnerom je sklopljena kako bi klijenti na jednom mjestu imali dostupan što veći broj najkvalitetnijih financijskih usluga i proizvoda.

Vezano uz uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, u nastavku je Općenita obavijest o postupku i uvjetima preračunavanja hrvatske kune u euro, koju zajednički objavljuju pružatelji financijskih usluga navedeni u obavijesti, a namijenjena je klijentima Banke korisnicima usluge zaprimanja i prijenosa naloga za transakcije udjelima u investicijskim fondovima kojima upravlja InterCapital Asset Management d.o.o