Osnovni podaci

Istarska kreditna banka Umag d.d.

Sjedište:
Ernesta Miloša 1
52470 Umag
Hrvatska

tel: 052 702 300
fax: 052 702 388
e-mail:callcentar@ikb.hr

SWIFT: ISKBHR2X
IBAN: HR77 2380 0061 0000 0000 5

OIB: 65723536010
Matični broj: 3463958

Sud upisa u registar: Trgovački sud u Pazinu MBS 040001029
Temeljni kapital: 21.608.000,00 EUR, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 148.000 dionica nominalne vrijednosti 146,00 EUR svaka.
Uprava: Miro Dodić (Predsjednik), Klaudija Paljuh (članica), Emanuela Vukadinović (članica) - Predsjednik Nadzornog odbora: Milan Travan

Simbol dionice : IKBA-R-A
ISIN : HRIKBARA0008

Pregled prvih deset računa s najvećom količinom vrijednosnih papira Istarske kreditne banke Umag d.d. možete pronaći na internetskoj stranici Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Oznaka vrijednosnog papira koju trebate unijeti je IKBA-R-A.