Obavijesti i najave

Obavijest o promjenama u poslovanju s fizičkim osobama – potrošačima s primjenom od 01.04.2024.

Obavijesti • 31.01.2024.

Poštovani klijenti,

Ovime Vas obavještavamo o promjenama uvjeta poslovanja s fizičkim osobama – potrošačima koje se primjenjuju od 01. travnja 2024. godine, a odnose se na sljedeće uvjete poslovanja:

-    Terminski plan zaprimanja i izvršenja naloga za plaćanje fizičkih osoba – potrošača

-    Odluka o tarifi naknada za vršenje bankarskih usluga. 

1.Terminski plan zaprimanja i izvršenja naloga za plaćanje fizičkih osoba – potrošača 

Način zadavanja naloga

Kreditni transferi nacionalni u domaćoj valuti u korist računa izvan Banke

Kreditni transferi u inozemstvo prekogranični SEPA u domaćoj valuti

Vrijeme primitka naloga za izvršenje isti radni dan

Vrijeme primitka naloga za izvršenje isti radni dan od 01.04.2024.

Vrijeme primitka naloga za izvršenje isti radni dan

Vrijeme primitka naloga za izvršenje isti radni dan od 01.04.2024.

Poslovnica Banke

do 15:30

do 15:30

do 13:00

do 12:30

iKBnet Active

do 16:00

do 15:30

do 13:00

do 12:30

mIKB Active

do 16:00

do 15:30

do 13:00

do 12:30

Najava isplate gotovog novca u poslovnici – Isplatu gotovog novca u iznosu preko 7.000,00 EUR ili protuvrijednosti druge strane valute potrebno je najaviti najmanje dva radna dana prije najavljenog datuma isplate i to  do 10:00 sati. 

2.Odluka o tarifi naknada za vršenje bankarskih usluga

Naziv tarifne stavke

Iznos naknade

Iznos naknade od 01.04.2024.

Tokeni

Naknada za korištenje fizičkog tokena

0,80 EUR mjesečno

1,50 EUR mjesečno

Gotovinske isplate

Gotovinska isplata u iznosu od 40.000,00 EUR i većem ili u protuvr. u drugoj valuti, po klijentu i/ili računu na dan, po sred.teč. Banke  mijenja naziv u Gotovinska isplata u iznosu od 10.000,00 EUR i većem ili u protuvr. u drugoj valuti, po klijentu i/ili računu na dan, po sred.teč. Banke

0,50%

0,30%

Odustajanje od najavljene isplate gotovine za iznose veće od 10.000,00 EUR ili protuvrijednost druge valute mijenja naziv u Odustajanje od najavljene isplate gotovine za iznose veće od 7.000,00 EUR ili protuvrijednost druge valute

0,50% od najavljenog iznosa u eurima po srednjem tečaju Banke na dan odustajanja

0,50% od najavljenog iznosa u eurima po srednjem tečaju Banke na dan odustajanja

Izdavanje i ovjera potvrda

- po šalterskom poslovanju mijenja naziv u Izdavanje i ovjera potvrda za klijente

6,64 EUR

7,00 EUR

-ostalo mijenja naziv u Izdavanje i ovjera potvrda za neklijente

5,81 EUR

10,00 EUR

Zamjena novca

Zamjena kovanog novca (novčanica za kovanice, kovanica za kovanice, kovanica za novčanice)

2% min.0,66 EUR (za iznose veće od 13,27 EUR)

2% min.1,00 EUR

       

Izmijenjeni Terminski plan zaprimanja i izvršenja naloga za plaćanje fizičkih osoba-potrošača i Izvod iz Odluke o tarifi naknada za vršenje bankarskih usluga za građane objavljeni su na internetskoj stranici Banke www.ikb.hr u rubrici Građani/Opći uvjeti i dostupni su u svim poslovnicama Banke.

Ukoliko niste suglasni s predloženim promjenama u poslovanju, možete u pisanoj formi otkazati ugovor najkasnije jedan dan prije stupanja izmjena na snagu.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, molimo obratite se djelatnicima naših poslovnica ili Pozivnog centra Banke (mail: callcentar@ikb.hr, tel. 052 702 400),

S poštovanjem,

Istarska kreditna banka Umag d.d.