Ziherica

Generali Ziherica je jedinstveni oblik mješovitog životnog osiguranja kojeg je korisnik isključivo dijete. Ugovaranjem Ziherice klijent djetetu osigurava financijsku stabilnost i korist u budućnosti. 

 • Financijska zaštita djeteta
  - osiguranje za slučaj smrti i doživljenja s višekratnim plaćanjem premije u korist djeteta 
  - u slučaju smrti osiguranika isplata godišnje rente do isteka trajanja osiguranja 
  - u slučaju trajne radne nesposobnosti (zbog nezgode, bolesti, profesionalnih oboljenja) osiguranika obvezu plaćanja preuzima Generali 
    
 • Pristupna dob ugovaratelja osiguranja
  - od 18 do 65 godina 
    
 • Korisnik osiguranja
  - u trenutku sklapanja osiguranja maloljetna osoba 
  - po isteku trajanja osiguranja punoljetna osoba 
    
 • Trajanje osiguranja
  - osiguranje je moguće ugovoriti na minimalno 10 godina odnosno maksimalno 25 godina 
  - maksimalno trajanje ugovora o osiguranju ograničeno je maksimalnom dobi ugovaratelja osiguranja pri isteku ugovora o osiguranju na 75 godina 
    
 • Premija
  - premija se uplaćuje do isteka ugovorenog trajanja osiguranja ili do smrti ugovaratelja osiguranja ili do nastupa trajne radne nesposobnosti ugovaratelja osiguranja 
  - mogućnost plaćanja premije: godišnje, polugodišnje, kvartalno i mjesečno (ukoliko se plaća u obrocima, na premiju se obračunava doplatak za ispodgodišnje plaćanje) 
    
 • Renta
  - u slučaju smrti ugovaratelja osiguranja Generali korisniku osiguranja isplaćuje 20% ugovorene svote u polugodišnjim obrocima sve do isteka osiguranja, a po isteku trajanja osiguranja osiguranu svotu uvećanu za ostvarenu dobit 
    
 • Trajna radna nesposobnost
  - u slučaju trajne radne nesposobnosti ugovaratelja osiguranja (trajna radna nesposobnost - trajna nesposobnost obavljanja radnih aktivnosti nastala za vrijeme osiguranja zbog nezgode, bolesti ili profesionalnih oboljenja), Generali preuzima obvezu plaćanja premije sve do isteka trajanja osiguranja