Ziherica

Generali Ziherica je jednistveni oblik mješovitog životnog osiguranja kojeg je korisnik isključivo dijete. Ugovaranjem Ziherice klijent djetetu osigurava financijsku stabilnost i korist u budućnosti. 

Ø       Financijska zaštita djeteta
- osiguranje za slučaj smrti i doživljenja s višekratnim plaćanjem premije u korist djeteta 
- u slučaju smrti osiguranika isplata godišnje rente do isteka trajanja osiguranja 
- u slučaju trajne radne nesposobnosti (zbog nezgode, bolesti, profesionalnih oboljenja) osiguranika obvezu plaćanja preuzima Generali 
  
Ø       Pristupna dob ugovaratelja osiguranja
- od 18 do 65 godina 
  
Ø       Korisnik osiguranja
- u trenutku sklapanja osiguranja maloljetna osoba 
- po isteku trajanja osiguranja punoljetna osoba 
  
Ø       Trajanje osiguranja
- osiguranje je moguće ugovoriti na minimalno 10 godina odnosno maksimalno 25 godina 
- maksimalno trajanje ugovora o osiguranju ograničeno je maksimalnom dobi ugovaratelja osiguranja pri isteku ugovora o osiguranju na 75 godina 
  
Ø       Premija
- premija se uplaćuje do isteka ugovorenog trajanja osiguranja ili do smrti ugovaratelja osiguranja ili do nastupa trajne radne nesposobnosti ugovaratelja osiguranja 
- mogućnost plaćanja premije: godišnje, polugodišnje, kvartalno i mjesečno (ukoliko se plaća u obrocima, na premiju se obračunava doplatak za ispodgodišnje plaćanje) 
  
Ø       Renta
- u slučaju smrti ugovaratelja osiguranja Generali korisniku osiguranja isplaćuje 20% ugovorene svote u polugodišnjim obrocima sve do isteka osiguranja, a po isteku trajanja osiguranja osiguranu svotu uvećanu za ostvarenu dobit 
  
Ø       Trajna radna nesposobnost
- u slučaju trajne radne nesposobnosti ugovaratelja osiguranja (trajna nesposobnost radnih aktivnosti nastala za vrijeme osiguranja zbog nezgode, bolesti ili profesionalnih oboljenja), Generali preuzima obvezu plaćanja premije sve do isteka trajanja osiguranja