Zeleni val

Danas smo svjedoci svakodnevnih nepredvidljivih situacija, koje nerijetko završavaju s tragičnim posljedicama (smrt, trajni invaliditet). To je razlog potrebe ugovaranja osiguranja od posljedica nezgode. Ugovaranjem polica u Istarskoj kreditnoj banci Umag d.d. klijent dobiva mogućnost povoljnijeg ugovaranja osiguranja. 
  
Ø       Pristupna dob
- policu osiguranja može ugovoriti klijent Banke zajedno s partnerom, odnosno jedna ili dvije punoljetne osobe, do 75 godina starosti 
  
Ø       Trajanje osiguranja
- trajanje osiguranja iznosi jednu godinu s mogućnošću produljenja 
  
Ø       Fleksibilnost
- moguće je ugovoriti sljedeća pokrića: 
   

VRSTA POKRIĆA GODIŠNJA SVOTA (u kn)
A. Smrt uslijed nezgode   60.000,00
B. Smrt uslijed prometne nezgode osnovica 40.000,00
ukupna isplata (A+B) 100.000,00
C. Trajni invaliditet osnovica 80.000,00
maksimalna isplata 120.000,00

  

UKUPNA GODIŠNJA PREMIJA (u kn)
Jedna osoba 87,00
Dvije osobe 149,00

 
Ø       Isplata
  
A. Za slučaj smrti uslijed nezgode

- korisniku osiguranja isplaćuje se ugovorena osigurana svota za slučaj smrti uslijed nezgode
  
B. Za slučaj smrt uslijed prometne nezgode
- korisniku osiguranja isplaćuje se ugovorena svota osiguranja za slučaj smrti uslijed nezgode i za slučaj smrti uslijed prometne nezgode 
  
C. Za trajni invaliditet
- osiguranoj osobi isplaćuje se naknada ovisno o postotku invaliditeta iz osigurane svote za trajni invaliditet 
- za svaki postotak trajnog invaliditeta iznad 50% računa se dvostruko (npr. u slučaju 70% invalidnosti, isplaćuje se 90% osigurane svote),
za potpuni trajni invaliditet (100%) isplata je 150% od osigurane svote