Zeleni val

Danas smo svjedoci svakodnevnih nepredvidljivih situacija, koje nerijetko završavaju s tragičnim posljedicama (smrt, trajni invaliditet). To je razlog potrebe ugovaranja osiguranja od posljedica nezgode. Ugovaranjem polica u Istarskoj kreditnoj banci Umag d.d. klijent dobiva mogućnost povoljnijeg ugovaranja osiguranja. 

 • Pristupna dob
  - policu osiguranja može ugovoriti klijent Banke zajedno s partnerom, odnosno jedna ili dvije punoljetne osobe, do 75 godina starosti 
    
 • Trajanje osiguranja
  - trajanje osiguranja iznosi jednu godinu s mogućnošću produljenja 
    
 • Fleksibilnost
  - moguće je ugovoriti sljedeća pokrića: 
     

VRSTA POKRIĆA

GODIŠNJA SVOTA

A. Smrt uslijed nezgode

 

60.000,00 kn
(7.963,37 EUR)

B. Smrt uslijed prometne nezgode

osnovica

40.000,00 kn
(5.308,91 EUR)

ukupna isplata (A+B)

100.000,00 kn
(13.272,28 EUR)

C. Trajni invaliditet

osnovica

80.000,00 kn
(10.617,82 EUR)

maksimalna isplata

120.000,00 kn
(15.926,74 EUR)

  

UKUPNA GODIŠNJA PREMIJA

Jedna osoba

87,00 kn (11,55 EUR)

Dvije osobe

149,00 kn (19,78 EUR)

 

 • Isplata
    

A. Za slučaj smrti uslijed nezgode

- korisniku osiguranja isplaćuje se ugovorena osigurana svota za slučaj smrti uslijed nezgode
  

B. Za slučaj smrt uslijed prometne nezgode
- korisniku osiguranja isplaćuje se ugovorena svota osiguranja za slučaj smrti uslijed nezgode i za slučaj smrti uslijed prometne nezgode 
  

C. Za trajni invaliditet
- osiguranoj osobi isplaćuje se naknada ovisno o postotku invaliditeta iz osigurane svote za trajni invaliditet 
- za svaki postotak trajnog invaliditeta iznad 50% računa se dvostruko (npr. u slučaju 70% invalidnosti, isplaćuje se 90% osigurane svote),
za potpuni trajni invaliditet (100%) isplata je 150% od osigurane svote