Vita

Generali Vita 3+ životno osiguranje namijenjeno je klijentima koji vlastitoj obitelji žele pružiti financijsku sigurnost u svakom trenutku. Klijent prema vlastitim željama i financijskim potrebama može oblikovati životno osiguranje. 

Ø       Fleksibilnost
- mogućnost odabira osiguranih svota za slučaj smrti u iznosu od 100% do 300% o odnosu na osiguranu svotu za doživljenje 
- osigurana svota za doživljenje može se ugovoriti već od 3.000 EUR 
- mogućnost mijenjanja međusobnog odnosa osiguranih svota svakih pet godina trajanja osiguranja uz konstantnu premiju, ovisno o financijskim potrebama i mogućnostima ugovaratelja osiguranja
- mogućnost ugovaranja dopunskih osiguranja od posljedica nestretnog slučaja: smrt uslijed nezgode odnosno smrt uslijed prometne nezgode 
  
Ø       Pristupna dob
- od 18 do 65 godina 
  
Ø       Trajanje osiguranja
- osiguranje je moguće ugovoriti na minimalno 5 godina i maksimalno 30 godina 
- maksimalno trajanje ugovora o osiguranju ograničeno je maksimalnom dobi osiguranika pri isteku ugovora o osiguranju na 75 godina 
  
Ø       Premija
- premija se uplaćuje do isteka ugovorenog trajanja osiguranja ili do smrti osiguranika 
- mogućnost plaćanja premije: godišnje, polugodišnje, kvartalno i mjesečno (ukoliko se plaća u obrocima, na premiju se obračunava doplatak za ispodgodišnje plaćanje)