Vita

Generali Vita 3+ životno osiguranje namijenjeno je klijentima koji vlastitoj obitelji žele pružiti financijsku sigurnost u svakom trenutku. Klijent prema vlastitim željama i financijskim potrebama može oblikovati životno osiguranje. 

 • Fleksibilnost
  - mogućnost odabira osiguranih svota za slučaj smrti u iznosu od 100% do 300% o odnosu na osiguranu svotu za doživljenje 
  - osigurana svota za doživljenje može se ugovoriti već od 2.000 EUR 
  - mogućnost mijenjanja međusobnog odnosa osiguranih svota svakih pet godina trajanja osiguranja uz konstantnu premiju, ovisno o financijskim potrebama i mogućnostima ugovaratelja osiguranja
  - mogućnost ugovaranja dopunskih osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode): smrt uslijed nezgode odnosno smrt uslijed prometne nezgode, trajna invalidnost, potpuna i trajna radna nesposobnost, bolnička naknada u slučaju nezgode, teška bolest 
 • Pristupna dob
  - od 18 do 70 godina 
 • Trajanje osiguranja
  - osiguranje je moguće ugovoriti na minimalno 5 godina i maksimalno 30 godina 
  - maksimalno trajanje ugovora o osiguranju ograničeno je maksimalnom dobi osiguranika pri isteku ugovora o osiguranju na 75 godina 
 • Premija
  - premija se uplaćuje do isteka ugovorenog trajanja osiguranja ili do smrti osiguranika 
  - mogućnost plaćanja premije: godišnje, polugodišnje, kvartalno i mjesečno (ukoliko se plaća u obrocima, na premiju se obračunava doplatak za ispodgodišnje plaćanje)