VAŽNA OBAVIJEST KORISNICIMA INTERNETSKIH PLAĆANJA KARTICAMA IKB UMAG d.d

Poštovani klijenti,

Obavještavamo Vas da će Istarska kreditna banka Umag d.d. 30. rujna 2020. godine započeti s primjenom nadograđene usluge Mastercard 3D SecureCode, koja služi za provjeru identiteta korisnika i potvrdu plaćanja karticama na internetu, kako za privatne, tako i za poslovne korisnike kartica. 

Unaprijeđena verzija usluge na još sigurniji način štiti korisnika od moguće zlouporabe i jamči mu sigurnu kupovinu na internetskim prodajnim mjestima, a korisnicima će biti dostupna pod novim nazivom: Mastercard Identity Check. Uz dosadašnju verziju koja će se zadržati kod pojedinih trgovaca, gdje korisnik SMS porukom prima šifru za potvrdu transakcije, za korištenje unaprijeđene verzije usluge potvrda transakcije će se provoditi putem mToken-a  – mobilne aplikacije kojoj se pristupa primjenom PIN-a ili otiska prsta.

Korisnicima će biti dostupne obje verzije odnosno načina provjere identiteta i potvrde transakcija, kako bi mogli kupovati u svim internetskim trgovinama, neovisno o modelu koji se primjenjuje kod pojedinog trgovca. Stoga molimo zainteresirane korisnike kartica koji još nemaju mToken, da pravodobno ugovore i aktiviraju aplikaciju, kako bi nesmetano mogli obavljati kupovinu na internetskim prodajnim mjestima. Za postojeće korisnike mTokena dovoljno je preuzeti najnoviju verziju aplikacije.

Izmijenjeni Opći uvjeti korištenja Mastercard 3D SecureCode usluge, sada pod nazivom Opći uvjeti korištenja usluge sigurnog internetskog plaćanja Mastercard Identity Check, koji će biti u primjeni od dana 30. rujna 2020. godine objavljeni su na internetskoj stranici Banke www.ikb.hr u rubrici Građani/Opći uvjeti i dostupni su u svim poslovnicama Banke.

U nove Opće uvjete korištenja usluge sigurnog internetskog plaćanja Mastercard Identity Check dodane su odredbe koje opisuju novi način potvrde transakcija putem mTokena te potrebne preduvjete za sve načine korištenja usluge. Banka je također predvidjela i mogućnost potvrde transakcija putem aplikacije za mobilno bankarstvo za građane mIKB Active, o čemu će korisnici biti obaviješteni odmah po osiguranju tehničkih uvjeta.

S poštovanjem,

Vaša Istarska kreditna banka Umag d.d.

U Umagu, rujan 2020. godine