Ukidanje obavljanja transakcija po štednim knjižicama i unovčavanja čekova po tekućim računima građana u drugim bankama i na šalterima Hrvatske pošte za klijente Istarske kreditne banke Umag d.d.

Poštovani klijenti, obavještavamo Vas da počevši od 19. lipnja 2016. godine na šalterima Hrvatske pošte odnosno od 22. lipnja 2016. godine na šalterima drugih banaka za klijente Istarske kreditne banke Umag d.d. više neće biti moguće korištenje usluga uplate i isplate sa štednih knjižica po viđenju u kunama te unovčavanja čekova po tekućim računima građana.

U zamjenu za navedene usluge, ukoliko ste ih koristili, preporučujemo Vam raspolaganje sredstvima na tekućem računu na brojne načine: korištenjem usluge podizanja gotovine u rasprostranjenoj mreži bankomata, plaćanjem robe i usluga na EFTPOS uređajima kod trgovaca ili putem interneta, plaćanjem putem internet ili mobilnog bankarstva, podizanjem gotovine na bankomatima Banke uz otplatu na rate i MBPlus uslugom - plaćanjem robe i usluga na rate karticom tekućeg računa kod pojedinih trgovaca.

Zahvaljujemo na razumijevanju. Umag, 05. travnja 2016.