U suradnji s gradovima i općinama

 

KREDITI ZA FINANCIRANJE RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA U SURADNJI S GRADOM NOVIGRADOM

 

Kamatna stopa:

3-mjesečni EURIBOR (min 3,00%) + 4,50 p.p. umanjeno za 2 p.p. subvencije Grada (EKS na upit)

Rok otplate:

do 12 godina

Naknada:

0,80% jednokratno

Informacije:

Podružnica Novigrad

Veliki trg 9

Tel.: 757 414

Fax: 757 145

Informacije na telefon:

702 361, 702 362 
Odjel za rad s poslovnim subjektima i krediti stanovništvu

ili putem e-maila krediti@ikb.hr