Terminski plan zaprimanja i izvršenja naloga za plaćanje potrošača s primjenom od 01.11.2018. g.

U privitku se nalazi Terminski plan zaprimanja i izvršenja naloga za plaćanje potrošača s primjenom od 01.11.2018. g.