Terminski plan zaprimanja i izvršenja naloga za plaćanje fizičkih osoba - potrošača s primjenom od 01. prosinca 2021. godine

U privitku je terminski plan zaprimanja i izvršenja naloga za plaćanje fizičkih osoba - potrošača s primjenom od 01. prosinca 2021. godine.