Tarifa naknada

Jednokratna upisnina za osnovnog korisnika: bez naknade
Jednokratna upisnina za dodatnog korisnika: bez naknade
Godišnja članarina za osnovnog korisnika: bez naknade
Godišnja članarina za dodatnog korisnika: bez naknade
Naknade za podizanje gotovine na bankomatima i EFTPOS terminalima: 

-          20,00 kn + 2,50%

-          20,00 kn + 2,50%

-          20,00 kn + 2,50%

-          20,00 kn + 2,50%

Izrada kartice na zahtjev klijenta: 50,00 kn
Izrada PIN-a na zahtjev klijenta: 20,00 kn
Troškovi neopravdanih reklamacija: stvrni troškovi + PDV, min. 150,00 kn
Objava kartice na stop listu: stvarni troškovi + PDV
Hitna promjena limita i/ili raspol. iznosa: 50,00 kn
Reguliranje statusa kartice: 20,00 kn
Naknada za blokiranje kartice: bez naknade
Obrada zahtjeva za promjenu kreditnog limita: 50,00 kn
Naknada za promjene podataka računa: 20,00 kn
Ponovno štamp. mjesečne Obavijesti o učinjenim troškovima: 20,00 kn
Izlistavanje prometa kartice ili računa: 10,00 kn po stranici

Izrada kartice nakon isteka roka važenja ne naplaćuje se. Naplaćuje se samo izrada nove kartice na zahtjev klijenta prije isteka roka.