SUBVENCIONIRANI STAMBENI KREDITI

Kupite ili izgradite svoju stambenu nekretninu uz pomoć državne subvencije!

Agencija za pravni promet i poslovanje nekretninama (http://apn.hr) provodi program subvencioniranja stambenih kredita u suradnji s hrvatskim bankama.

Sredstva subvencija su ograničena kao i vrijeme u kojem traje dodjela subvencija.

Od 21.ožujka u APN-u se zaprimaju zahtijevi za subvencioniranje kredita.


Istarska kreditna banka Umag dd
Vam je na raspolaganju kako bi proces prikupljanja dokumentacije i koraci do isplate kredita tekli bez problema.

SUBVENCIJE SU NAMIJENJENE

-         građanima s prebivalištem u RH, ne starijim od 45 godina

 • koji nemaju u vlasništvu stan ili kuću i čiji bračni/izvanbračni drug ili neformalni životni partner također nema u vlasništvu stan ili kuću ili koji u vlasništvu imaju samo jedan stan/kuću koje prodaju radi kupnje većeg stambenog prostora ili koji u vlasništvu imaju samo jednu kuću koju sredstvima kredita žele dovršiti
 • koji u vlasništvu imaju samo jedan stan/kuću koje prodaju radi kupnje većeg stambenog prostora

-         za kupnju prve nekretnine ili izgradnju/dovršenje kuće (do najviše 1.500 EUR po m2, do iznosa kredita EUR 100.000,00). Ograničenja za subvenciju ne ograničavaju iznos kredita

DRŽAVA KROZ SUBVENCIJU PLAĆA od 30 do 51 % od iznosa ukupne mjesečne obveze po kreditu (mjesečnog anuiteta). Postotak ovisi gradu ili općini u kojoj se nekretnina kupuje ili gradi.

RAZDOBLJE SUBVENCIJE iznosi pet godina + jedna godina za svako dijete u kućanstvu mlađe od 18 godina + dvije godine u slučaju invalidnosti člana kućanstva iznad 50 % tjelesnog oštećenja. Tijekom razdoblja subvencioniranja razdoblje subvencije moguće je produljiti za dvije godine po svakom djetetu koje je rođeno ili posvojeno tijekom razdoblja subvencioniranja kredita.

KORACI DO SUBVENCIONIRANOG KREDITA:

 1. Pronađite željenu nekretninu (kuću ili stan) koju želite kupiti sredstvima kredita.
 2. Javite se u banku i zatražite zahtjev za kredit kao i sve dodatne informacije
 3. Pripremite dokumentaciju
 4. Po javnom pozivu APN-a (pratite web stranice APN-a ili IKB Umag d.d.) odmah predajte Zahtjev u Banku.
 5. Temeljem kompletirane dokumentacije i ispunjenih uvjeta Banka odobrava kredit i svu potrebnu dokumentaciju šalje u APN.
 6. Ako APN odobri Zahtjev za subvencioniranje kredita, Banka kreira Ugovor o kreditu i poziva vas na potpisivanje.
 7. Korištenje kredita.

PRIPREMITE SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

 • Zahtjev za kredit (u banci ili na www.ikb.hr )
 • Zahtjev za subvencioniranje kredita (u banci)
 • fotokopija kopija osobne iskaznice
 • izjavu o vlasništvu, javnobilježnički ovjerenu, da podnositelj zahtjeva i partner u vlasništvu nemaju nekretninu ili da u vlasništvu imaju samo jednu nekretninu (stan ili kuću) koja se prodaje zbog kupnje većeg stana ili kuće (u banci)
 • ovisno o osobnoj situaciji, rodni list za maloljetno dijete i prijavu prebivališta i/ili potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ako član kućanstva ima invalidnost
 • Za kupnju nekretnine:
  -         original predugovora ili ugovora o kupoprodaji nekretnine
  -         kopiju zemljišnoknjižnog izvatka
  -         kopiju uporabne dozvole građevine u kojoj se nalazi željena nekretnina.
 • Za gradnju, dovršenje, rekonstrukciju kuće:
  -         kopiju zemljišnoknjižnog izvatka
  -         procjenu nekretnine
  -         kopiju akta za građenje
  -         troškovnik radova iz kojeg je vidljiva visina troškova izgradnje
 • Dokumentaciju za dokazivanje kreditne sposobnosti

Bit će nam drago ako nam se u slučaju nejasnoća javite u bilo koju poslovnicu ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG D.D.

Poveznica na letak