Što su otvoreni investicijski fondovi

Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom jest zasebna imovina, odnosno specifičan oblik ulaganja sredstava pri čemu ulagatelji svoja slobodna sredstva povjeravaju specijaliziranim institucijama - društvima za upravljanje investicijskim fondovima, čiji je zadatak povjerena im sredstva ulagati na financijskim tržištima i ostvariti maksimalno mogući prinos. 
  
Imovina ulagača ulaže se u veliki broj različitih dionica i obveznica, odnosno u sve zakonom dozvoljene vrijednosne papire. Skup vrijednosnih papira zove se portfelj. 
  
Udjel je osnovna jednica koja sačinjava fond i koja se kupuje prilikom ulaganja. Otvoreni investicijski fond ima neograničen broj udjela. Vlasnici u svakom trenutku mogu zahtijevati otkup svih ili dijela udjela u fondu. Zakonski rok isplate je u trajanju od najviše 7 radnih dana. Porast vrijednosti udjela ili prinos mijenja se dnevno ovisno o promjeni tečaja vrijednosnih papira koji su u portfelju fonda. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima vrijednost udjela nastojat će povećati u maksimalnim postocima.