Stambeni krediti za kupnju nekretnina iz portfelja Banke

Namjena kredita:

kupnja stambenih nekretnina u postupku prisilne naplate potraživanja Banke, odnosno nekretnina koje je Banka preuzela u vlasništvo u takvim postupcima

Iznos kredita:

od EUR 5.000 do EUR 250.000

Rok otplate:

do 30 godina

Nominalna kamatna stopa:

3,75% godišnje, fiksna

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa (EKS):

od 3,83%

Naknada za obradu zahtjeva:

BEZ NAKNADE

Način otplate:

u jednakim mjesečnim anuitetima

Način isplate:

plaćanje u skladu sa namjenom kredita

Rok počeka:

1 godina

Osnovna dokumentacija:

  • Zahtjev za kredit
  • Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)
  • Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu (IP-1 obrazac, odrezak od mirovine, obrazac DOH i sl.) – ovisno o vrsti zaposlenja
  • Dokument s OIB-om svih sudionika u kreditu
  • Procjena vrijednosti nekretnine – potrebna za nekretninu na kojoj će se zasnovati založno pravo u korist Banke
  • Izvadak iz zemljišnih knjiga
  • Polica osiguranja nekretnine
  • Instrumenti osiguranja (zadužnice, suglasnost o zapljeni primanja)

Napomena: Po potrebi Banka može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Banke koji obrađuje određeni zahtjev za kredit.

Dodatne informacije, uključujući primjere izračuna anuiteta, nalaze se u letku u prilogu