Sporazum s gradom Rovinjom o kredit. poduzetnika i obrtnika

Temeljem obostrane zainteresiranosti Banke i Grada Rovinja za odobravanje kredita poduzetnicima na području grada Rovinja, Banka je 17.listopada 2018.g. zaključila s Gradom Rovinjom Ugovor o poslovnoj suradnji na Programu kreditiranja poduzetnika i obrtnika u Gradu Rovinju u 2018. godini. Sporazumom je definirano da grad Rovinj subvencionira kamatu na odobrene poduzetničke kredite u visini od 2,00 postotna poena s namjenom ulaganja u proizvodne i izvozne djelatnosti, ulaganje u poduzetničke i servisne zone na području grada Rovinja, deficitarna zanimanja (ključari, postolari, staklari, stolari i proizvođači i obrađivači kožne galanterije) te u visini od 1 postotni poen s namjenom ulaganja u standarde poslovanja.

Krediti se odobravaju bez valutne klauzule i s valutnom klauzulom u EUR. Iznos kredita za kredite bez valutne klauzule iznosi od HRK 74.000 do HRK 1.110.000, za kredite s valutnom klauzulom od EUR 10.000 do EUR 150.000.
Redovna kamatna stopa za kredite bez valutne klauzule iznosi:
•             do 5 godina: 3,50 p.p. godišnje, fiksna ili
•             do 10 godina: postotak prinosa na trezorske zapise MFRH u kunama s dospijećem 364 dana + 2,90 p.p., godišnje promjenjiva

Redovna kamatna stopa  za kredite s valutnom klauzulom iznosi:
•             do 5 godina: 2,90 p.p. godišnje, fiksna ili
•             do 10 godina: 3MJ EURIBOR + 3,00 p.p, godišnje, promjenjiva