Sporazum o poslovnoj suradnji između IKB Umag d.d. i Obrtničke komore Istarske županije

sporazum sa OKI 2014.gifPredstavnici IKB Umag d.d. i Obrtničke komore Istarske županije potpisali su 14.03.2014.g. Sporazum o poslovnoj suradnji, što je nastavak uspješne suradnje iz prethodnih godina. U ime IKB Umag d.d., Sporazum je potpisao predsjednik Uprave g. Miro Dodić, a u ime Obrtničke komore Istarske županije, njezin predsjednik g. Mario Paliska. Potpisivanjem ovog Sporazuma obrtnicima na području Istre, članovima Obrtničke komore Istarske županije, osigurani su povoljniji uvjeti kreditiranja, u skladu s dugogodišnjom tradicijom Banke, koja je u svojem dosadašnjem poslovanju oduvijek posebno pratila razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva na ovim prostorima.

Zajedničkom suradnjom IKB Umag d.d. i Obrtničke komore Istarske županije, obrtnicima članovima Komore na raspolaganju su sljedeće kreditne linije: kratkoročni krediti za obrtna sredstva s rokom otplate do 12 mjeseci, krediti za pripremu turističke sezone 2014., dugoročni krediti za financiranje trajnih obrtnih sredstava s rokom otplate do 5 godina, dugoročni krediti za nabavu opreme s rokom otplate do 7 godina, te dugoročni krediti za kupnju i izgradnju poslovnih objekata s rokom otplate do 12 godina.

Dugoročni krediti odobravat će se s valutnom klauzulom u EUR, uz kamatnu stopu za trajna obrtna sredstva: 3-mjesečni EURIBOR + 6,50 p.p. do 3-mjesečni EURIBOR + 7,50 p.p, godišnje, promjenjiva, ovisno o bonitetu klijenta, te za nabavu opreme ili pojednih dijelova opreme te za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih i/ili poslovnih objekata uz kamatnu stopu: 3-mjesečni EURIBOR + 5,50 p.p. do 3-mjesečni EURIBOR + 6,50 p.p, godišnje, promjenjiva, ovisno o bonitetu klijenta. S obzirom na značaj problematike naplate potraživanja, odnosno likvidnosti, poseban naglasak stavljen je na kreditiranje obrtnih sredstava, gdje kamatna stopa za kratkoročno financiranje iznosi 7,5% godišnje, i to bez valutne klauzule. Tu su i krediti za pripremu turističke sezone 2014. koji se odobravaju do 30.06.2014. uz povoljnu kamatnu stopu od 6,50% godišnje, također bez valutne klauzule. Krediti će se odobravati uz znatno nižu naknadu za obradu kreditnih zahtjeva od redovne.

Banka će obrtnicima odobravati MasterCard Business kreditnu karticu namijenjenu poslovnim subjektima bez upisnine i članarine za prvu godinu korištenja zaključno do 31.12.2014. godine.