Sos auto

■ pomoć na cesti u RH i inozemstvu 
■ vuča vozila u RH i inozemstvu 
■ naknada troškova nastavka putovanja i smještaja 
■ naknada troškova uništene prtljage 
■ naknada troškova liječenja zbog posljedice prometne nezgode 
■ 24-satna usluga pružanja informacija i pomoći putem tvrtke Europ Assistance najveće europske tvrtke specijalizirane u pružanju pomoći 

OPĆE ODREDBE 

Trajanje osiguranja 
■ ugovara se na trajanje od 1 godine s mogućnošću produljenja 

OSIGURANI SLUČAJEVI POKRIVENI OSIGURANJEM AUTOMOBILSKE ASISTENCIJE 
SOS:AUTO 

Kvar vozila: 
■ svaka mehanička, električna i elektronska greška radi koje je vozilo u nevoznom stanju ili je neprimjereno za sigurnu vožnju, a ne nalazi se na adresi prebivališta ugovaratelja osiguranja. 

Prometna nezgoda: 
■ bilo koja vrsta prometne nezgode uključujući sudar, udar, prevrtanje ili skliznuće s ceste. 

Ostali osigurani slučajevi: 
■ gubitak ključeva od vozila, 
■ zaključavanje ključeva od vozila u vozilu, 
■ nestanak goriva u tijeku vožnje, 
■ punjenje spremnika goriva neodgovarajućim gorivom. 

USLUGE AUTOMOBILSKE ASISTENCIJE 

Pomoć na cesti 
■ ako vozilom nije moguće nastaviti vožnju, Generali će preko partnerske tvrtke Europ Assistance organizirati dolazak vozila za pomoć na cesti, koje će pokušati osposobiti vozilo za daljnju vožnju 

Vuča vozila 
■ ukoliko vozilo ne bude osposobljeno za daljnju vožnju, tada će partnerska tvrtka Europ Assistance organizirati vuču vozila do najbliže automehaničarske radionice. 

Naknada troškova nastavka putovanja i smještaja 
■ u slučaju da vozilo u konačnici nije moguće osposobiti za daljnju vožnju, tada će Generali vozaču i putnicima u vozilu podmiriti sljedeće troškove: troškove nastavka putovanja ili povratka u mjesto stanovanja autobusom, vlakom, avionom, brodom, taksijem ili rent-a-car vozilom, odnosno troškove boravka u hotelu do najviše 3 dana. 
■ osigurateljno pokriće vrijedi isključivo ako se vozilo u trenutku nastanka osiguranog slučaja nalazi na udaljenosti većoj od 15 kilometara od adrese osiguranika navedene na polici osiguranja 

Naknada troškova uništene prtljage 
■ ako se u trenutku prometne nezgode uništi prtljaga koja se nalazila u osiguranom vozilu, Generali će nadoknaditi stvarnu vrijednost uništene i oštećene prtljage. 
■ prtljagom se smatraju uobičajene stvari za osobne potrebe, ovisno o vremenu, svrsi i trajanju puta, a također i oprema za vikend i kampiranje, foto-aparat, kino-kamera amatera s priborom, video-kamera amatera s priborom, baterijski radioprijemnik, CD-player, walkman, kazetofon, dalekozor, lovačka puška, osobno oružje i sportski rekviziti. 

Naknada troškova liječenja u inozemstvu 
■ dogodi li se prometna nezgode s posljedicom ozljeđivanja osoba koje putuju osiguranim vozilom, osiguratelj će nadoknaditi nužne troškove liječenja u inozemstvu. 

POKRIĆA PO PAKETIMA 

Mali paket – opseg osigurateljnog pokrića 
■ pomoć na cesti i vuča vozila (u RH do maksimalnog iznosa od 1.500 kn a u inozemstvu do 250 EUR) 
■ iznos godišnje premije 190 kn 

Veliki paket – opseg osigurateljnog pokrića 
■ pomoć na cesti i vuča vozila (u RH do maksimalnog iznosa od 2.200 kn a u inozemstvu do 400 EUR) 
■ troškovi nastavka putovanja i smještaja (u RH do maksimalnog iznosa od 1.500 kn a u inozemstvu do 300 EUR) 
■ uništena prtljaga zbog posljedica prometne nezgode (u RH do maksimalnog iznosa od 1.000 kn a u inozemstvu do 300 EUR) 
■ troškovi liječenja zbog posljedica prometne nezgode (u inozemstvu do maksimalnog iznosa od 10.000 EUR) 
■ iznos godišnje premije 390 kn