Sefovi


Istarska kreditna banka iznajmljuje sefove za čuvanje dragocjenosti, vrijednosnih papira ili dokumenata.
Sefovi se iznajmljuju u poslovnicama:

    - Umag, Ernesta Miloša 1
    - Novigrad, Murvi 15
    - Poreč, Partizansko šetalište 5a
    - Pazin, Trg slobode 2
    - Pula, Dalmatinova 3
    - Rovinj, S. Radića 9
    - Labin, Zelenice 10
    - Zagreb, Radnička cesta 34

Pristup sefu moguć je tijekom radnog vremena poslovnice uz ovlaštenu osobu Banke.
Naknade za korištenje sefa:

Veličina sefa

Razdoblje korištenja sefa

 

6 mjeseci

12 mjeseci

Do 7.560 cm3

31,85 EUR

53,09 EUR

Do 10.530 cm3

39,82 EUR

66,36 EUR

Do 15.120 cm3

59,73 EUR

99,54 EUR

Do 37.000 cm3

73,00 EUR

119,45 EUR

Banka iznajmljuje i pretince za pohranu štednih knjižica i drugih dokumenata.
Pretinci se iznajmljuju u poslovnicama:

    - Umag, E. Miloša 1
    - Buje, Trg J.B. Tita 1
    - Novigrad, Murvi 15
    - Savudrija, Bašanija bb
    - Brtonigla, Trg sv.Zenone 4
    - Poreč, Partizansko šetalište 5a
    - Pazin, Trg slobode 2
    - Buzet, Trg Fontana 2
    - Rovinj, S. Radića 9
    - Labin, Zelenice 10
    - Viškovo, Viškovo 2
    - Rijeka, Jadranski trg 2c