Revidirano financijsko izvješće IKB-a za 2020.g. - JAVNA OBJAVA