Revidirano financijsko izvješće IKB-a za 2019.g. - JAVNA OBJAVA