Revidirano financijsko izvješće IKB-a za 2018.g. - JAVNA OBJAVA