Revidirano financijsko izvješće IKB-a za 2017.g. - JAVNA OBJAVA