Revidirano financijsko izvješće IKB-a za 2016.g. - JAVNA OBJAVA