Revidirano financijsko izvješće IKB-a za 2015.g. - JAVNA OBJAVA