Revidirano financijsko izvješće IKB-a za 2014.g. - JAVNA OBJAVA