Revidirano financijsko izvješće IKB-a za 2013.g. - JAVNA OBJAVA