Revidirano financijsko izvješće IKB-a za 2012.g. - JAVNA OBJAVA