Revidirano financijsko izvješće IKB-a za 2011.g. - JAVNA OBJAVA

U prilogu se nalazi revidirano izvješće IKB-a na dan 31.12.2011.g.