Revidirano financijsko izvješće IKB-a za 2009.g. - JAVNA OBJAVA

U prilogu se nalazi revidirano izvješće IKB-a na dan 31.12.2009.g.