Računi za posebne namjene

Račun za posebne namjene - sredstva zajedničke pričuve je transakcijski multivalutni račun koji Banka otvara poslovno sposobnoj fizičkoj osobi  na temelju podnesenog Zahtjeva za otvaranje takvog računa u bilo kojoj poslovnici Banke uz predočenje važećeg identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica) i potvrde o OIB-u (Potvrdu o osobnom identifikacijskom broju izdaje Porezna uprava) te uz prilaganje propisane dokumentacije iz koje proizlazi ovlaštenje za otvaranje takvog računa. 

Račun za posebne namjene – izuzet od ovrhe je transakcijski multivalutni račun koji Banka otvara isključivo po nalogu Financijske agencije (FINA). Klijent koji ima potrebu otvoriti račun na koji će se uplaćivati primanja izuzeta od ovrhe, Zahtjev za otvaranje računa podnosi u poslovnici FINA-e, a Banka otvara račun po nalogu FINA-e.

Račun za posebne namjene - izborna promidžba je transakcijski multivalutni račun koji Banka otvara poslovno sposobnoj fizičkoj osobi na temelju podnesenog Zahtjeva za otvaranje računa u bilo kojoj poslovnici Banke  uz predočenje važećeg identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica) i potvrde o OIB-u (Potvrdu o osobnom identifikacijskom broju izdaje Porezna uprava) te  uz prilaganje propisane dokumentacije iz koje proizlazi ovlaštenje za otvaranje takvog računa.Račun se otvara za potrebe financiranja izborne promidžbe  u skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Račun za posebne namjene - redovito financiranje je transakcijski multivalutni račun koji Banka otvara poslovno sposobnoj fizičkoj osobi na temelju podnesenog Zahtjeva za otvaranje računa u bilo kojoj poslovnici Banke  uz predočenje važećeg identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica) i potvrde o OIB-u (Potvrdu o osobnom identifikacijskom broju izdaje Porezna uprava) te  uz prilaganje propisane dokumentacije iz koje proizlazi ovlaštenje za otvaranje takvog računaRačun se otvara za potrebe redovnog godišnjeg financiranja političkih aktivnosti nezavisnih zastupnika, odnosno članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača u skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.