Promjene vezane uz račune i usluge u Banci

Važno je naglasiti da brojevi Vaših računa ostaju nepromijenjeni i da za sve račune i usluge koje koristite u Banci vrijede postojeći ugovori, tj. da zbog uvođenja eura nije potrebno zaključivati nove ugovore ili dodatke postojećima, bez obzira o kojoj vrsti računa ili usluzi se radi.

Transakcijski računi (računi za plaćanje)

Tekući i žiroračuni u Banci su multivalutni računi na kojima se vode sredstva u kunama i drugim valutama. Na dan 1. siječnja 2023. sredstva u kunama preračunat će se u eure po fiksnom tečaju konverzije.

Ako ćete na taj dan na računu imati i sredstva u eurima, taj iznos eura pribrojit će se prethodno preračunatom iznosu iz sredstava u kunama.

Pritom se ne mijenja broj (IBAN) transakcijskog računa, a nepromijenjena ostaje i debitna kartica vezana uz račun zajedno s PIN-om.

Ako imate ugovoreno korištenje prešutnog prekoračenja po tekućem računu, podaci o kamatnoj stopi i iznosu prešutnog prekoračenja u eurima bit će iskazani u izvatku prometa po tekućem računu počevši od 01.01.2023. godine.

Ako imate ugovoreno plaćanje na rate vezano uz tekući račun, Banka će odobreni limit za plaćanje na rate preračunati u euro te Vas o tom iznosu obavijestiti.

Plaćanja

Svi nalozi za plaćanje u kunama zaprimljeni prije dana uvođenja eura, putem internetskog bankarstva, mobilnog bankarstva ili u poslovnici Banke, a koji se trebaju izvršiti nakon dana uvođenja eura, izvršit će se u eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanje.

Ako od ranije imate unaprijed popunjene uplatnice s iznosima navedenim u kunama, Banka će takve naloge za plaćanje primati do 30.06.2023. te plaćanje izvršavati u eurima u iznosu preračunatom po fiksnom tečaju konverzije.

Ugovoreni trajni nalozi u kunama nastavit će se izvršavati nakon 1. siječnja 2023. u eurima.

Kartice

Postojeće debitne kartice po transakcijskim računima i kreditne kartice po revolving kreditnim računima i dalje možete koristiti na uobičajeni način te broj kartice i pripadajući PIN ostaje isti.

Ako ste korisnik revolving kreditne kartice, odobreni iznos limita bit će iskazan u eurima, o čemu će Vas Banka posebno obavijestiti.

Bankomati

Radi tehničke zahtjevnosti uvođenja eura u razdoblju od 15. prosinca 2022. do 15. siječnja 2023. pojedini bankomati će biti privremeno nedostupni.

Dostupne bankomate potražite na dnevno ažurnoj karti.

U navedenom razdoblju nedostupnosti bankomata IKB-a neće se naplaćivati naknada za podizanje gotovog novca debitnom karticom fizičkih osoba na bankomatima drugih banaka u Hrvatskoj.

Aktivni bankomati će do 31.12.2022. isplaćivati kune, a od 01.01.2023. na bankomatima će se isplaćivati euri te će do 15. siječnja 2023. postepeno svi bankomati biti dovedeni u funkciju.

Zbog tehničkih prilagodbi sustava, u noći s 31.12.2022. na 01.01.2023. bit će ograničeno korištenje kartica na bankomatima i prodajnim mjestima u Hrvatskoj i inozemstvu, pa stoga preporučujemo da u tom prijelaznom razdoblju za plaćanje koristite gotov novac (npr. za gorivo, taksi, restoran i sl.).

Štednja i oročeni depoziti

Štednja i depoziti u kunama automatski će se 01.01.2023. konvertirati prema pravilima preračunavanja i postati depoziti u eurima, a Banka će Vas obavijestiti o pripadajućoj kamatnoj stopi.

Ako kod Banke imate otvorene račune štednje po viđenju u kunama i u eurima, možete besplatno zatvoriti jedan ili više računa štednje, a sredstva prenijeti na drugi račun koji imate u Banci. 

Krediti

Krediti ugovoreni do 31.12.2022.

Krediti u kunama (bez valutne klauzule) 1. siječnja 2023. godine preračunavaju se po fiksnom tečaju konverzije i automatski postaju krediti u eurima i nakon tog datuma otplaćuju se u eurima na ugovoreni način. Postojeći ugovori o kreditu vrijede i dalje te ih nije potrebno mijenjati.

Krediti ugovoreni uz valutnu klauzulu u euru i nadalje će se iskazivati u euru.

Kod kredita uz fiksnu kamatnu stopu, kamatna stopa ostaje ista.

Kod kredita uz promjenjivu kamatnu stopu, nema povećanja kamatnih stopa u prvih šest mjeseci nakon uvođenja eura te se mijenja referentni pokazatelj temeljem kojeg se računa kamatna stopa.

Naime, uvođenjem eura prestaje postojati dosadašnji referentni pokazatelj - Nacionalna referentna stopa (NRS) za kunu – pa će se u prijelaznom razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. koristiti privremeni pokazatelj: NRS1 za kunu i euro. Nakon 01.07.2023. godine za promjenjivi dio kamatne stope Vašeg kredita koristit će se šestomjesečni NRS1 za eure. NRS izračunava i objavljuje Hrvatska narodna banka.

Ovisno o promjenama po Vašem konkretnom kreditu, ugovorenom prije 01.01.2023. godine, Banka će Vam poslati potrebne informacije, a ukoliko je došlo do promjene valute i/ili kamatne stope, dobit ćete i novi plan otplate.

Krediti ugovoreni nakon 01.01.2023.

Za nove kredite uz promjenjivu ili kombiniranu kamatnu stopu, koji budu ugovoreni nakon 01.01.2023. godine, kao promjenjivi pokazatelj za utvrđivanje promjenjive kamatne stope koristit će se šestomjesečni EURIBOR.