Prodaja poslovnog prostora u Robnoj kući Umag

Prodaje se poslovni prostor u Robnoj kući Umag. Predmet prodaje upisan je u zk.ul. 1505, kč.br. 2480, 36. suvlasnički dio s neodređenim omjerom, etažno vlasništvo (E-36), a u naravi predstavlja prodajni prostor označen br. 72 M površine 417,68 m2 u Umagu na adresi Prvog svibnja 4 u katastarskoj općini Umag.

Cijena : 300.000,00 eur u kunskoj protuvrijednosti.

Troškove poreza kod prijenosa vlasništva snosi kupac. 
Više informacija na tel. 052 702-329.

Naziv nekretnine Prodaja poslovnog prostora u Robnoj kući Umag
Vrsta nekretnine Poslovni objekt
Vrsta prometa nekretnine Prodaja
Energetski certifikat
Cijena 300.000,00 eur u kunskoj protuvrijednosti
Lokacija na karti: 

Kontaktirajte nas u vezi nekretnine

Detaljne informacije o nekretnini možete dobiti u Istarskoj kreditnoj banci Umag d.d. na tel. 052/702-329 ili nam odmah možete poslati upit: