Prodaja građevinskog zemljišta u Savudriji (Stancija grande)

Prodaje se građevinsko zemljište u Savudriji - Stancija grande označeno kao k.č.br. 110/1, 110/2 i 110/3, sve upisane u z.k.ul. 1419 k.o. Savudrija. Ukupna površina parcela je 33.416 m2. Cijena: 50,00 EUR/m2 (ukupno 1.670.800,00 eur) u kunskoj protuvrijednosti. Troškove poreza kod prijenosa vlasništva snosi kupac. Više informacija na tel. 052 702-329.

Naziv nekretnine Prodaja građevinskog zemljišta u Savudriji (Stancija grande)
Vrsta nekretnine Zemljište
Vrsta prometa nekretnine Prodaja
Energetski certifikat
Cijena 50,00 EUR/m2 u kunskoj protuvrijednosti.
Lokacija na karti: 

Kontaktirajte nas u vezi nekretnine

Detaljne informacije o nekretnini možete dobiti u Istarskoj kreditnoj banci Umag d.d. na tel. 052/702-329 ili nam odmah možete poslati upit: