Prodaja građevinskog zemljišta u industrijskoj zoni Ungarija - Umag

Prodaju se građevinske parcele u industrijskoj zoni Ungarija (Umag) označene kao:

- K.č.br. 5046/1 z.k.ul. 4773 k.o. Umag 2.udio ½ dijela 1749,50 m2

- K.č.br. 5046/2 z.k.ul. 4773 k.o. Umag 3.udio ½ dijela 471,00 m2

- K.č.br. 5046/3 z.k.ul. 5669 k.o. Umag 2.udio ½ dijela 553,50 m2

- K.č.br. 5046/4 z.k.ul. 5669 k.o. Umag 2.udio ½ dijela 580,00 m2

- K.č.br. 5046/5 z.k.ul. 4773 k.o. Umag 3.udio ½ dijela 1449,00 m2

- K.č.br. 5046/6 z.k.ul. 4773 k.o. Umag 3.udio ½ dijela 1455,50 m2

Ukupna površina parcela je 6.129,50 m2. Cijena: 25,00 EUR/m2 u kunskoj protuvrijednosti. Troškove poreza kod prijenosa vlasništva snosi kupac. Više informacija na tel. 052 702-329.

Naziv nekretnine Prodaja građevinskog zemljišta u industrijskoj zoni Ungarija - Umag
Vrsta nekretnine Zemljište
Vrsta prometa nekretnine Prodaja
Energetski certifikat
Cijena 25,00 EUR/m2 u kunskoj protuvrijednosti.
Lokacija na karti: 

Kontaktirajte nas u vezi nekretnine

Detaljne informacije o nekretnini možete dobiti u Istarskoj kreditnoj banci Umag d.d. na tel. 052/702-329 ili nam odmah možete poslati upit: