Prodaja građevinskog zemljišta na području Škopljaka

Prodaje se građevinsko zemljište u području Škopljaka (okolica Gračišća), kč.br. 30/4-površine 1251 m2, kč.br 34/15-183 m2, kč.br. 34/16-165 m2, kč.br. 24/17-površine 543 m2, kč.br. 34/7-površine 6.632 m2 i kč.br. 20 ZGR-površine 36 m2. Ukupna površine predmetne nekretnine iznosi 8.939 m2. U naravi prestavlja neizgrađeno građevinsko zemljište turističke namjene, rahlo obraslo na brežuljku oko izgrađene crkve, bez komunalnih priključaka. Predmetna nekretnina se nalazi na adresi Bažoni (Škopljak), Općina Gračišće u katastarskoj općini Škopljak.
Cijena : 70.000,00 eur u kunskoj protuvrijednosti.

Troškove poreza kod prijenosa vlasništva snosi kupac. 
Više informacija na tel. 052 702-329.

Naziv nekretnine Prodaja građevinskog zemljišta na području Škopljaka
Vrsta nekretnine Zemljište
Vrsta prometa nekretnine Prodaja
Energetski certifikat
Cijena 70.000,00 eur u kunskoj protuvrijednosti.
Lokacija na karti: 

Kontaktirajte nas u vezi nekretnine

Detaljne informacije o nekretnini možete dobiti u Istarskoj kreditnoj banci Umag d.d. na tel. 052/702-329 ili nam odmah možete poslati upit: