Priopćenje o glasovanju sa Glavne skupštine IKB-a

U privitku je link na Priopćenje o glasovanju na Glavnoj skupštini Istarske kreditne banke Umag d.d.